พาเที่ยวทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักที่เหนือกาลเวลาแห่งประเทศอินเดีย

          ใครต่างก็พูดถึงทัชมาฮาลว่ามีความสวยงามเป็นปราสาทราชวังสีขาวทั้งหลังที่หลายคนอยากจะเดินทางไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งแต่มีใครจะรู้บ้างว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าจะมาหางานนั้นคือสุสาน  พี่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลได้มีการสร้างเอาไว้เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักที่พระองค์มีต่อพระมเหสีของพระองค์โดยที่ทัชมาฮาลแห่งนี้ถูกสร้างเอาไว้ตรงริมฝั่งแม่น้ำยมุนาในประเทศอินเดียซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบมาด้วย

การนำหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์และศิลาแลงมาสร้างทั้งหลังอีกทั้งยังมีการนำเพชรนิลจินดาหินพลอยและเครื่องประดับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาประดับตกแต่งให้มีความสวยงามซึ่งที่นี่ถูกกล่าวขานว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากที่สุดในโลกโดยกว่าที่จะสร้างทัชมาฮาลให้สวยสมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ได้ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 20 ปี

และต้องใช้จำนวนคนมากกว่า 20,000 คนในการก่อสร้างสถานที่สวยงามแห่งนี้สถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสุสานที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลกซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับความน่ากลัวของสุสานของประเทศอื่นๆแล้วสุสานแห่งนี้กลับมีความสวยงามและไม่ดูน่ากลัวแต่อย่างใดทัชมาฮาลแห่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ตัวจะตายแต่ความรักของทั้งสองพระองค์ไม่ได้พรากจากกันไปไหนเลยโดยพระองค์แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระมเหสีของพระองค์ด้วยการจัดสุสานให้มีความใหญ่โตอลังการ

สวยงามจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนได้เดินทางมาชื่นชมความงามของสุสานแห่งนี้ ซึ่งตำนานรักของพระเจ้าซาร์ที่มีพระนามว่าจะฮานั้นมีตำนานความรักที่เล่าขานกันมาในช่วงปีคริสตศักราช 1592 โดยพระองค์ได้พบรักกับพระมเหสีของพระองค์ซึ่งเป็นรักครั้งแรกและรักเดียวที่พระองค์รักษาไว้ซึ่งพระองค์รักการตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์จนหลังจากขึ้นครองราชย์แล้ว

พระองค์ก็ยังทรงรับพระมเหสีของพระองค์อย่างมากโดยพระองค์พบรักการตั้งแต่สมัยที่พระมเหสีของพระองค์อายุได้เพียงแค่ 14 ปีเท่านั้นและพระองค์ก็ครองคู่อยู่ด้วยกันมานานจนมีพระโอรสและพระธิดาด้วยกันถึง 14 พระองค์แต่ความสุขของพระองค์นั้นอยู่ได้เพียงแค่ 18 ปีพระมเหสีของพระองค์ก็เสียชีวิตลงเนื่องจากเสียเลือดจากการคลอดลูกสาวคนสุดท้อง

หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้มีการให้มีการก่อสร้างสุสานแห่งนี้ ตามคำขอของพระมเหสีของพระองค์ก่อนที่จะมีการสิ้นใจซึ่งพระองค์จะเดินทางมาเยี่ยมพระนางที่สุสานแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงถึงความรักที่พระองค์มีต่อพระมเหสีของพระองค์ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความรักที่เหนือกาลเวลาที่นักท่องเที่ยวส่วนมากต่างต้องการมาเยี่ยมชม

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน มั่นคง