วัดที่ได้มีความสวยงามอย่างมากแต่ไม่ค่อยที่จะมีคนไปท่องเที่ยว

ในการที่เรานั้นได้มีการท่องเที่ยวในวัดนั้น ในส่วนหนึ่งเราก็จะมีความต้องการที่จะได้มีการท่องเที่ยวในวัดที่ได้มีความสวยงามมากๆ และในการที่เรานั้นได้มีความต้องการที่จะไปท่องเที่ยวในวัดที่สวยงามนั้น ก็จะมีคนที่ไปท่องเที่ยวนั้นมาก แต่ในวัดที่เรานั้นสามารถที่จะไปทำการท่องเที่ยวในวัดที่ได้มีความสวยงามนั้นก็ได้มีเช่นกัน

ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามแต่ไม่ค่อยจะเป็นที่ที่ได้มีคนรู้จัก ซึ่งทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำการไปท่องเที่ยวในวัดแห่งนี้นั้น เราจะสามารถที่จะทำการท่องเที่ยวนั้นก็จะมีวัดที่เรานั้นสามารถที่จะไปท่องเที่ยวนั้น จะมีวัดเหล่านี้ที่เรานั้นสามารถทำการไปท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนนั้นได้มีการทำการไปท่องเที่ยว

  1. วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

เป็นวัดที่ได้มีเจดีย์ที่มีการตั้งไว้บนยอดเขาที่ได้มีความสูงนั้นอย่างมาก และได้มีเจดีย์ที่มากกว่า10องค์อีกด้วย และในการที่เรานั้นได้มีการทำการขึ้นไปท่องเที่ยวนั้นเราจะสามารถที่จะมีการทำการชมวิวนั้นได้อย่างดี ซึ่งเรานั้นสามารถที่จะทำการชมวิวได้ 360 องศาอีกด้วย และได้มีการที่ทำการสร้างมากกว่า10ปีอีกด้วย จึงจะสามารถที่จะทำการสร้างให้สำเร็จ

  1. วัดร่องขุ่น

เป็นวัดที่ได้มีการทำการถอดแบบและสร้างมากจากวัดมิ่งเมือง ซึ่งในการที่เรานั้นได้มีการไปทำการท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นั้น เราจะสามารถที่จะทำการเห็นวัดที่ได้มีการถูกสร้างและตกแต่งนั้นเป็นสีขาวที่ได้มีความสะอาดตาทั้งหมด และในผู้ที่ได้มีการทำการออกแบบในวัดแห่งนี้นั้นก็คือ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์อีกด้วย

  1. วัดศรีชุม

เป็นวัดที่ได้มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจอย่างมากของวัดแห่งนี้ ซึ่งในการที่เรานั้นได้มีการทำการไปท่องเที่ยวในวัดแห่งนี้นั้น เราจะสามารถที่จทำการเห็นสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของวัดแห่งนี้นั้นได้อีกด้วย และนอกจากนี้ในผู้คนที่ได้มีการไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่วัดแห่งนี้นั้นก็ได้มีความเชื่อว่ามีอุโมงค์ลับ ที่สามารถจะทำการขึ้นไปที่ด้านหลังพระพูดได้อีกด้วย

  1. วัดพระศรีอารย์

เป็นวัดที่ได้มีอุโบสถทองคำร้อยล้าน ซึ่งในการที่เรานั้นได้มีการไปทำการท่องเที่ยวนั้น เราจะสามารถที่จะเห็นอุโบสถนี้นั้น ได้มีความสวยงามอย่างมาก และในการที่มีการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้นั้นได้มีการใช้เวลามากถึง37ปีอีกด้วย

 

สนับสนุนโดย  Alpha88 เครดิตฟรี